Logo Kaira Looro architecture Competition
Kaira Looro Architecture Competition

Kaira Looro jest inicjatywą non-profit organizowaną przez Balouo Salo. Nazwa składa się ze słów w języku Mandinka, bardzo powszechnej grupy etnicznej w Senegalu, Gambii, Gwinei i Mali. Znaczenie tych słów to „budować pokój” lub „architektura dla pokoju”, co nie odnosi się jedynie do „tworzenia architektury”, ale także do stanu umysłu i podejścia mającego na celu budowanie solidarnego środowiska, w którym panuje pokój. Uczucie, które urzeczywistnia się poprzez architekturę. Inicjatywa powstała w celu zwiększenia świadomości międzynarodowej społeczności naukowej na temat pomocy nadzwyczajnej i humanitarnej, przy jednoczesnym pozyskiwaniu funduszy na rozwój projektów humanitarnych. Celem konkursu jest również odkrywanie i angażowanie młodych, utalentowanych architektów w krajobraz międzynarodowy, zapewniając im rozpoznawalność za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych konkursu oraz możliwość rozwoju zawodowego poprzez nagrody, publikacje i staże w renomowanych firmach. Jako inicjatywa związana z tematyką rozwoju i pomocy humanitarnej, konkurs promuje przyjazne dla środowiska i zrównoważone podejście. Zachęca to do badań nad prostymi technologiami, które są w stanie dostarczyć konkretnej odpowiedzi na zmiany klimatyczne, wykorzystując lokalne materiały i zasady samodzielnego budowania. Pierwsza edycja Kaira Looro została zorganizowana w 2016 roku w postaci warsztatów, które następnie stały się organizowanym do dziś konkursem. Kaira Looro cieszy się poparciem międzynarodowych firm architektonicznych wysokiego kalibru i renomowanych instytucji, które podzielają wartości i tematy konkursu oraz biorą udział w wyborze i realizacji projektów. Kengo Kuma pełni funkcję przewodniczącego jury od 2017 roku, a w 2020 roku został mianowany honorowym rzecznikiem Balouo Salo.

Logo Balouo Salo
Organizacja non-profit Balouo Salo

Balouo Salo jest organizacją charytatywną założoną w celu znalezienia rozwiązania dla sytuacji kryzysowych o charakterze humanitarnym i środowiskowym poprzez opracowanie i przekazanie projektów mogących poprawić jakość życia ubogich społeczności w rozwijających się krajach. Słowa „Balouo Salo” pochodzą z języka mandinka, podstawowej grupy etnicznej na obszarze, na którym działa organizacja, i zostały wybrane przez miejscowego wodza wioski. Oznaczają „most dla życia”, ponieważ poprzez swoją działalność Balouo Salo tworzy mosty solidarności, które przynoszą życie i dobrobyt.
Niektóre z najnowszych projektów opracowanych w południowym Senegalu obejmują:
- budowę studni solarnych wyposażonych w system oczyszczania i sterylizacji wody w celu zmniejszenia śmiertelności niemowląt (Sambacounda i Sanoufily);
- zaprojektowanie zapory wodnej w celu odzyskania 10 000 hektarów pól ryżowych, które są niezbędne do wyżywienia oraz utrzymania finansowego 80 000 ludzi (dolina Tanaff);
- budowę wielozadaniowego centrum kulturalnego o powierzchni 1200 metrów kwadratowych w celu promowania działań szkoleniowych i ochrony lokalnych zasobów kulturowych jako czynnika zrównoważonego rozwoju (Tanaff);

Wszystkie projekty są realizowane i budowane samodzielnie przez zaangażowaną społeczność w celu zachęcenia do korzystania ze środków i samowystarczalności. Projekty te są finansowane w całości z prywatnych darowizn i inicjatyw na rzecz pozyskiwania środków, takich jak „Kaira Looro”. Więcej informacji na temat Balouo Salo można znaleźć na stronie internetowej organizacji pod adresem www.balouosalo.com

Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa

Wspieraj organizację Balouo Salo