Wczesna rejestracja

(60 € / zespół)
Od 16 stycznia 2021 r. do 28. frebbraio 2021 r (h 23.59 GMT)

Normalna rejestracja

(90 € / zespół)
Od 1 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r (h 23.59 GMT)

Późna rejestracja

(120 € / zespół)
Od 29 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku (h 11.59 GMT)

Termin odpowiedzi na pytania

8 maja 2021 r

Termin składania projektów

30 maja 2021 r (h 11.59 GMT)

Ocena jury

12–20 czerwca 2021 r

Ogłoszenie zwycięzców

27 czerwca 2021 r

Dołącz do konkursu

Zarejestruj się w konkursie i zaprojektuj swoją architekturę