Dołącz do konkursu

Rejestracja rozpocznij Zamykanie Opłata
Wczesne 16 stycznia 2021 28 lutego 2021 60 € / zespół
Normalny 1 marca 2021 28 marca 2021 90 € / zespół
Spóźniony 29 marca 2021 30 kwietnia 2021 120 € / zespół
Procedura rejestracyjna jest opisana poniżej:
1) wypełnij wymagane pola i dokonaj rejestracji zespołu, uiszczając opłatę rejestracyjną za pomocą karty kredytowej, debetowej lub PayPal;
2) Po zakończeniu procedury rejestracyjnej lider zespołu otrzyma e-mail z potwierdzeniem, zawierający identyfikator zespołu (do wykorzystania do udziału w konkursie), pliki do pobrania oraz link, pod którym można przesłać ostateczny projekt w ustalonym terminie.


Uwaga: Jeśli e-mail z potwierdzeniem rejestracji nie dotrze w ciągu 2 dni od zakończenia rejestracji, należy sprawdzić folder spam i upewnić się, że adres info@kairalooro.com nie jest oznaczony jako spam. Zalecamy zakończenie procedury rejestracji i przesłanie projektów z dużym wyprzedzeniem.

Rejestracje są zamknięte