Logo Kaira Looro architecture Competition


Το Kaira Looro είναι μια μη κερδοσκοπική αρχιτεκτονική εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την ανθρωπιστική οργάνωση Balouo Salo και απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και νέους αρχιτέκτονες, μηχανικούς ή σχεδιαστές. Το όνομα του διαγωνισμού προέρχεται από τη γλώσσα Mandinga: μια εθνότητα που είναι ευρέως διαδεδομένη στη Σενεγάλη, την Γκάμπια, τη Γουινέα και το Μάλι. Σημαίνει «οικοδόμηση της ειρήνης» ή «αρχιτεκτονική για την ειρήνη», δηλαδή μια προσέγγιση που αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο οποίο βασιλεύει η ειρήνη. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας πάνω σε ανθρωπιστικά θέματα, και παράλληλα η συγκέντρωση χρημάτων για την κατασκευή φιλανθρωπικών έργων στα οποία να διατίθενται τα έσοδα. Στόχος του διαγωνισμού είναι επίσης να προσφέρει διεθνή προβολή και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε ταλαντούχους νέους αρχιτέκτονες. Ο διαγωνισμός προωθεί μια βιώσιμη προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την έρευνα πάνω στην αρχιτεκτονική, η οποία θα μπορέσει να δώσει μια σαφή απάντηση στην κλιματική αλλαγή και τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Το νικητήριο σχέδιο θα αξιολογηθεί και όπου απαιτείται, θα κατασκευαστεί ως φιλανθρωπικό έργο από τον οργανισμό Balouo Salo, ο οποίος θα επαληθεύσει την τεχνολογική, ανθρωπιστική και οικονομική σκοπιμότητά του στο πλαίσιο του δικαιούχου. Η οργάνωση μπορεί στη συνέχεια να διατηρήσει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις του σχεδίου για να το καταστήσει πιο βιώσιμο και να εμπλέξει τους νικητές, αναγνωρίζοντας, σε κάθε περίπτωση, ότι τα μέλη της ομάδας είναι οι δημιουργοί της αρχιτεκτονικής ιδέας. Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός δεν πληροί τα κριτήρια του οργανισμού, θα μπορέσει να κατασκευαστεί ένας άλλος βραβευμένος σχεδιασμός. Η κατασκευή θα συγχρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του διαγωνισμού, τα οποία θα προέρχονται από τα τέλη εγγραφής και συνεπώς θα αποτελέσουν φιλανθρωπική δωρεά. Όλα τα έργα που βραβεύονται πρέπει να νοούνται ως δωρεάν προσφορά (δωρεά) στην οργάνωση Balouo Salo, η οποία μπορεί επίσης να τα κατασκευάσει, να τα μοιραστεί και να τα δωρίσει σε άλλους οργανισμούς, ιδρύματα-εταίρους και υπουργεία που έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων στην Αφρική. Ο διαγωνισμός δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό και όλα τα έσοδα διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Logo Balouo Salo

Το Balouo Salo είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό την κατασκευή φιλανθρωπικών έργων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτικών κοινοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι λέξεις «Balouo Salo» είναι στη γλώσσα Mandinga, την πλειοψηφούσα εθνοτική ομάδα στην οποία δραστηριοποιείται ο οργανισμός, και επιλέχθηκαν από τον επικεφαλής ενός χωριού της περιοχής στα νότια της Σενεγάλης. Σημαίνει «μια γέφυρα για τη ζωή». Μερικά από τα σημαντικότερα έργα της στο νότιο τμήμα της Σενεγάλης είναι:
- Η κατασκευή φρεατίων με ηλιακή ενέργεια, εξοπλισμένων με μονάδες απολύμανσης και αποστείρωσης του νερού για μείωση της βρεφικής θνησιμότητας (στα χωριά Sambacounda, Sanoufily και Baghere),
- O σχεδιασμός ενός ταμιευτήρα για την ανάκτηση 10.000 εκταρίων ρυζοκαλλιεργειών για τη στήριξη του επισιτισμού και του βιοπορισμού 80.000 ανθρώπων (κοιλάδα Tanaff),
- H κατασκευή ενός Πολυχώρου Πολιτισμού για την προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης (Tanaff),
- Η κατασκευή ενός Σπιτιού για Γυναίκες (νικητής του αρχιτεκτονικού έργου Kaira Looro 2022) για την προώθηση της γυναικείας χειραφέτησης και των ίσων ευκαιριών.

Όλα τα έργα κατασκευάζονται με την άμεση συμμετοχή της δικαιούχου κοινότητας ώστε να διευκολύνεται η οικειοποίηση και η αυτάρκεια, και χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από ιδιωτικές δωρεές και εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της «Kaira Looro».
www.balouosalo.com

Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa

Υποστήριξη του Οργανισμού Balouo Salo