«Έγκαιρη» εγγραφή

(60€/ομάδα)
από 15 Ιανουαρίου 2022 έως 28 Φεβρουαρίου 2022 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

«Κανονική» εγγραφή

(90€/ομάδα)
από την 1η Μαρτίου 2022 έως τις 10 Απριλίου 2022 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

«Εκπρόθεσμη» εγγραφή

(120€/ομάδα)
από 11 Απριλίου 2022 έως 15 Μαΐου 2022 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

Προθεσμία για FAQ

1η Ιουνίου 2022

Προθεσμία υποβολής σχεδίων

13 Ιουνίου 2022 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

Αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής

από 27 Ιουνίου 2022 έως 03 Ιουλίου 2022

Δημοσιευμένα αποτελέσματα

11 Ιουλίου 2022

Λάβετε μέρος στον διαγωνισμό

Εγγραφείτε στο διαγωνισμό και υποβάλετε το έργο σας