Konkurs architektoniczny

Szkoła podstawowaPrawo do edukacji jest jednym z podstawowych i niezbywalnych praw każdej osoby, a także jedną z zasad ustanowionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Niestety nie jest ono zagwarantowane ponad 600 milionom dzieci na całym świecie, ze względu na niestabilne warunki ekonomiczne i polityczne, niewystarczający poziom opieki zdrowotnej, obecność konfliktów i klęsk żywiołowych, a także stereotypy i uprzedzenia społeczno-kulturowe.

W Afryce Subsaharyjskiej większość szkół nie jest w stanie zaoferować usług, które mogłyby zapewnić uczniom bezpieczeństwo, sprawić, że będą czuli się bezpiecznie i sprzyjać rozwojowi ich potencjału. Bez wysokiej jakości edukacji dzieci nie będą w stanie nabyć umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z problemami życiowymi i znalezienia pożytecznego zatrudnienia, które pozwoli im się uniezależnić. Nie będą też mogły uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą, co stawia ich przyszłość pod znakiem zapytania.

Poszukujemy nowego modelu szkoły – takiej, która będzie chronić każde dziecko i sprzyjać rozwojowi jego potencjału!

PROJEKT

Celem procesu selekcji jest wyłonienie modelu architektonicznego szkoły podstawowej, który może podnieść poziom edukacji dzieci, zabezpieczyć prawo do nauki oraz zapewnić opiekę zdrowotną i warunki psychofizyczne niezbędne do rozwoju potencjału każdego ucznia. Idealna placówka nie będzie ograniczać się wyłącznie do zajęć szkolnych, ale umożliwi też organizację zajęć dodatkowych, będzie nie tylko szkołą, ale i społecznością. Celem jest, aby poprzez architekturę, kształty i kolory stworzyć model, który wzbudza zaufanie uczniów, społeczności i władz, czyli unikatowe, symboliczne, lecz nieskomplikowane miejsce posiadające własną tożsamość, w którym każde dziecko się odnajdzie i zacznie budować swoją przyszłość. Projekt trzeba obmyślić w taki sposób, by dało się go zrealizować w procesie interwencji humanitarnej i samodzielnej budowy, tj. bez wykwalifikowanego personelu i przy bezpośrednim udziale społeczności lokalnej; musi zatem spełniać określone wymogi konstrukcyjne, a mianowicie:

musi być łatwy w budowie, z wykorzystaniem zrównoważonych technologii

które pozwalają na autonomiczne działania, a więc nie wymagających użycia ciężkiego sprzętu czy specjalistycznego sprzętu.

wykorzystuje materiały naturalne i/lub pochodzące z recyklingu

dostępne w regionie w celu ograniczenia wpływu gospodarczego/środowiskowego oraz generowania dochodu w tym regionie

musi być zintegrowany w społeczne

i kulturowe środowisko miejscowości

Sale szkolne

Budynek musi zawierać sześć sal lekcyjnych, w których zmieści się średnio po 25 uczniów.

Biura

W budynku powinny znajdować się biura dla kierownictwa, a także sala spotkań dla pracowników dydaktycznych

Laboratorium

W budynku powinno znaleźć się pomieszczenie o elastycznym przeznaczeniu, w którym można organizować zajęcia rekreacyjne i laboratoria dla uczniów

Po rejestracji uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały potrzebne do przygotowania projektu: Karty informacyjne, ceny i zdjęcia głównych materiałów; Zdjęcia szkół i domów w środowisku wiejskim; Układ dokumentów do przesłania.

Nagrody

5.000€ - Staż w Kengo Kuma - Budowa

I nagroda

5.000 EUR
Budowa
Staż w Kengo Kuma
Udostępnianie partnerom
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

II nagroda

2.000 EUR
Staż w EMBT Architects
Udostępnianie partnerom
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

III nagroda

1.000 EUR
Staż w SBGA | Blengini Ghirardelli
Udostępnianie partnerom
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

2 wyróżnienia honorowe

Chosen by Kengo Kuma & organization

100 €
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

5 specjalnych wyróżnień

Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

20 finalistów
20 najlepszych 50

Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

Wszystkie nagrodzone projekty zostaną opublikowane w oficjalnej książce konkursu, na oficjalnej stronie zwycięskich projektów , w sieciach społecznościowych konkursu. Cały projekt zostanie przekazany do wszystkich partnerów medialnych, międzynarodowych stron architektonicznych i magazynów. Wszystkie projekty będą udostępniane międzynarodowym, krajowym i lokalnym instytucjom i stowarzyszeniom. Grafiki, wydarzenia i wystawy nagrodzonych projektów.

RAMY PROJEKTU

Senegal - Africa
Projekt szkoły podstawowej ma być przeznaczony dla obszarów wiejskich w południowym Senegalu. Jest to państwo w zachodniej części Afryki Subsaharyjskiej graniczące z Oceanem Atlantyckim, Mauretanią, Mali, Gambią i Gwineą. Populacja kraju liczy prawie 18 milionów ludzi, skupionych przede wszystkim w głównych ośrodkach miejskich i stolicy, Dakarze. Terytorium, w większości płaskie, rozciąga się na powierzchni około 200 000 km², na hydrograficznym lewym brzegu rzeki o tej samej nazwie oraz w zlewniach niektórych mniejszych rzek, takich jak Gambia i Casamance na południu, gdzie tworzą się laguny. Obszar ten obejmuje również tzw. „Sahel”: strefę przejściową między jałowymi regionami Saharyjskimi a wilgotnymi regionami Afryki Gwinejskiej.

Południe Senegalu
Południowy region, poza enklawą Gambii, nosi nazwę Casamance, od rzeki o tej samej nazwie, i jest podzielony na trzy regiony administracyjne: Ziguinchor, Sedhiou i Kolda, liczące łącznie około 1,5 mln mieszkańców. Jest to jeden z najmniej rozwiniętych obszarów kraju, gdzie średni wskaźnik urbanizacji wynosi na obszarach wiejskich 8%, a średni wskaźnik ubóstwa wynosi około 90%. Jest to rejon czysto rolniczy, gdzie wsie liczą średnio 1 500 mieszkańców. Główne miasta to Ziguinchor (200 tys. mieszkańców), Kolda (65 tys. mieszkańców) i Sedhiou (30 tys. mieszkańców). Na wiejskich obszarach Casamance jakość życia ma jeden z najniższych poziomów w kraju, ze względu na brak rozwoju, zasobów oraz infrastruktury, a także zmiany klimatyczne, które poważnie wpływają na działalność rolno-pasterską, będącą podstawowym źródłem utrzymania. To właśnie tu ubóstwo jest największe i dotyka 97% ludności; 88% rodzin nie ma dostępu do wody pitnej; 60% ludności mieszka w budynkach bez bezpośredniego dostępu do energii elektrycznej, a 98% mieszkań nie ma kanalizacji; 60% dzieci kończy naukę przed ukończeniem szkoły średniej.

Project site to design a Primary school in Africa
Project site to design a Primary school in Africa
Project site to design a Primary school in Africa

EDUKACJA I ROZWÓJ

Edukacja stanowi podstawę poprawy życia ludzi i społeczności. Jest niezbędnym narzędziem zapewniania samowystarczalności. Jednym z podstawowych celów wymienionych w Agendzie 2030 ONZ jest zapewnienie wszystkim dzieciom edukacji na wysokim poziomie. W ostatnich latach odnotowano istotne globalne osiągnięcia w zakresie skolaryzacji. Znacznie poprawił się podstawowy poziom umiejętności czytania oraz pisania, a w szkolnictwie podstawowym osiągnięto równość między dziewczynkami a chłopcami. Niestety tylko kilka państw uzyskało takie wyniki na wszystkich poziomach edukacji. To, co zostało osiągnięte do tej pory nie jest wystarczające - nawet obecnie miliony dzieci na świecie nie korzystają z prawa do edukacji. Chociaż w krajach rozwijających się skolaryzacja osiągnęła poziom 91%, nadal nie dotyczy to 57 milionów dzieci, z których ponad połowa mieszka w Afryce Subsaharyjskiej. Sytuację pogarsza również brak odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz infrastruktury dostosowanej do stale rosnących potrzeb. Dochodzi też do sytuacji, gdzie wiele uczniów przychodzi na zajęcia w stanie głodu, choroby czy wyczerpania w związku z wykorzystywaniem nieletnich do pracy lub przy obowiązkach domowych. Placówki szkolne często nie są odpowiednio wyposażone, by zapewnić wyżywienie czy też opiekę medyczną. Większość szkół w Afryce Subsaharyjskiej nie posiada toalet, szatni ani stołówek, a infrastruktura szkolna sprowadza się do ciągu ścian i sal lekcyjnych, często wykonanych z bloczków betonowych. W takim środowisku trudno jest pobudzić umysł uczniów i rozwinąć ich pełny potencjał oraz ochronić ich prawo do nauki, życia i zdrowia. Edukacja jest podstawowym narzędziem nabywania umiejętności analitycznych, technicznych, organizacyjnych i decyzyjnych, a także wzmacniania pewności siebie oraz determinacji, które są niezbędne przy podejmowaniu istotnych decyzji życiowych w oparciu o świadomość i wiedzę. Niewykształcony dorosły może w rzeczywistości nie być w stanie zrozumieć codziennych sytuacji, a tym samym nie da rady ich rozwiązać, co może mieć wpływ na zdrowie, sytuację finansową i przyszłość rodziny, a także całej społeczności.

<

Dołącz do konkursu

Zarejestruj się w konkursie i zaprojektuj swoją architekturę