Logo Kaira Looro architecture Competition


Kaira Looro to architektoniczne wydarzenie non-profit, organizowane przez organizację humanitarną Balouo Salo, skierowane głównie do studentów i młodych architektów, inżynierów i projektantów. Nazwa projektu pochodzi z języka Mandinga: języka grupy etnicznej zamieszkującej Senegal, Gambię, Gwineę i Mali. Oznacza „budowanie pokoju” lub „architekturę na rzecz pokoju”, a więc jest to podejście mające na celu tworzenie wspierającego się środowiska, w którym panuje pokój. Celem wydarzenia jest zwiększanie świadomości na tematy humanitarne na międzynarodową skalę, umożliwiając jednocześnie zebranie środków na realizację projektów charytatywnych. Ponadto, konkurs oferuje również młodym, utalentowanym architektom widoczność na arenie międzynarodowej i szansę na rozwój kariery. Konkurs promuje zrównoważone podejście, stymulując badania nad architekturą, która może zaproponować konkretną odpowiedź na zmiany klimatyczne oraz kryzysy humanitarne. Zwycięski projekt zostanie oceniony i, w zależności od przypadku, zrealizowany jako projekt charytatywny organizacji Balouo Salo, która zweryfikuje jego możliwości technologiczne, humanitarne oraz ekonomiczne w kontekście beneficjenta. Organizacja może zastrzec sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie, żeby było łatwiej go zrealizować oraz powołać do jego realizacji wybranych laureatów, mając zawsze na względzie, że członkowie zespołu są autorami koncepcji architektonicznej. Jeśli projekt nie spełnia kryteriów organizacji, będzie mogła zrealizować inny nagrodzony projekt. Proces budowy będzie współfinansowany z wpływów z konkursu, pochodzących z opłat rejestracyjnych, które będą miały charakter darowizny charytatywnej. Wszystkie nagrodzone projekty uznaje się za darowiznę na rzecz organizacji Balouo Salo, która może realizować je, dzielić i przekazywać innym organizacjom, instytucjom partnerskim oraz organizacjom zajmującym się rozwojem społeczeństw wiejskich w Afryce. Celem konkursu nie jest generowanie zysku, a wszystkie wpływy zostaną przekazane na cele charytatywne.

Logo Balouo Salo

Balouo Salo to organizacja humanitarna utworzona w celu tworzenia projektów charytatywnych, mających na celu poprawę jakości życia społeczeństw wiejskich w krajach rozwijających się. Słowa „Balouo Salo” pochodzą z języka Mandinga, języka dominującej grupy etnicznej żyjącej na obszarze, w którym działa organizacja, i zostały wybrane przez miejscowego wodza wioski. Oznaczają „most dla życia”.
Niektóre z najważniejszych projektów organizacji na południu Senegalu obejmują:
- Budowę studni zasilanych przez panele słoneczne, wyposażonych w system odkażania i sterylizacji, by ograniczyć śmiertelność niemowląt (w wioskach: Sambacounda, Sanoufily i Baghere);
- Projekt zbiornika dostarczającego wody do 10 000 hektarów pól ryżowych, którego zadaniem jest wsparcie dostaw żywności oraz zapewnienie bytu 80 000 ludzi (dolina Tanaff);
- Budowa Wielozadaniowego Centrum Kulturowego, promującego działania edukacyjne oraz dziedzictwo kulturowe są czynnikami wpływającymi na zrównoważony rozwój (Tanaff);
- Budowa Domu dla Kobiet (zwycięski projekt konkursu architektonicznego Kaira Looro 2022), promującego emancypację kobiet oraz równouprawnienie.

Społeczność korzystająca z pomocy jest bezpośrednio zaangażowana w realizację wszystkich projektów, wspierając jego główne założenia oraz samowystarczalność. Wszystkie projekty są całkowicie finansowane z prywatnych darowizn oraz imprez służących pozyskiwaniu środków, włączając „Karia Looro”.
Więcej informacji na temat Balouo Salo można znaleźć na stronie internetowej www.balouosalo.com

Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa

Wspieraj organizację Baloo Salon