Konkurs architektoniczny

Dom dziecka

Ochrona zdrowia i zapobieganie niedożywieniu

Wyobrażamy sobie „Dom dziecka” jako ciepłe i przyjazne miejsce, w którym można realizować różne działania zapobiegające niedożywieniu dzieci w środowisku wiejskim. Dzieci, którymi zajmujemy się dzisiaj, będą liderami w przyszłości; umożliwienie im właściwego rozwoju jest konieczne, żebyśmy mogli zbudować lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Obecnie 149 milionów dzieci na świecie cierpi z powodu zahamowania wzrostu, wynikającego z niedoboru żywieniowego, które z kolei wiąże się z ubóstwem, konfliktami i kryzysem środowiskowym. Prawidłowa dieta, szczególnie w pierwszych 5 latach życia, wspiera rozwój psychologiczny i fizyczny konieczny do rozwijania wszystkich podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu prawidłowego życia społecznym. Dlatego właśnie edycja 2022 konkursu Kairo Looro skupia się na wyborze i zbudowaniu „Domu dziecka”, który będzie monitorował i wspierał działania na rzecz dzieci zagrożonych niedożywieniem. Będzie to nasz wkład w drugi z Celów Zrównoważonego Rozwoju „Zero Głodu do 2030”. Czy nam się uda?

PROJEKT

Architektura „Domu dziecka” zakłada, że będzie to miejsce mające na celu zapobieganiu niedożywieniu dzieci poprzez dostarczanie żywności, rozwijanie programów budujących świadomość o higienie i opiece zdrowotnej, organizację wizyt pediatrycznych oraz spotkań z pracownikami opieki społecznej, zapewnianie dachu nad głową zagrożonym pacjentom oraz szkolenie pielęgniarek środowiskowych, które będą udzielać porad lokalnym rodzinom w kwestii najlepszych praktyk zapobiegania niedożywienia i żywienia. Projekt zostanie zrealizowany w kontekście programu społecznego, z zespołem wolontariuszy oraz z udziałem beneficjentów, dlatego powinien spełniać określone potrzeby konstrukcyjne takie jak.W budynku będą prowadzone następujące działania, a zaprojektowana przestrzeń w zależności od pomysłu projektanta musi być funkcjonować jako osobne pomieszczenie, ale również być logicznie połączona z pozostałymi.

musi być łatwy w budowie, z wykorzystaniem zrównoważonych technologii

które pozwalają na autonomiczne działania, a więc nie wymagających użycia ciężkiego sprzętu czy specjalistycznego sprzętu.

wykorzystuje materiały naturalne i/lub pochodzące z recyklingu

dostępne w regionie w celu ograniczenia wpływu gospodarczego/środowiskowego oraz generowania dochodu w tym regionie

musi być zintegrowany w społeczne

i kulturowe środowisko miejscowości

Administracja

Potrzebna jest przestrzeń dla maksymalnie 8 osób, gdzie będą mogły zarządzać i organizować działania

Hospitalizacja

W obiekcie będą przeprowadzane badania lekarskie dzieci, a w przypadku zagrożenia życia, potrzebne jest miejsce na hospitalizację, żeby móc monitorować ich stan oraz zapewnić właściwą opiekę

Rozrywka

Rozrywka W trakcie pobytu na obserwacji i leczeniu, ważną rolę odgrywa kontekst psychologiczny i dlatego potrzebna jest przestrzeń, w której dzieci będą mogły grać w gry z członkami rodziny lub opiekunami

Uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały niezbędne do opracowania projektu (po rejestracji):
arkusze danych, ceny, zdjęcia oraz właściwości podstawowych materiałów; Mapy wioski Baghere i doliny Tanaff; Zdjęcia wioski i doliny Tanaff; AutoCAD oraz zdjęcia miejsca budowy; Plan materiałów zgłoszeniowych.

Nagrody

5.000€ - Staż w Kengo Kuma - Budowa

I nagroda

5.000 EUR
Budowa
Staż w Kengo Kuma
Udostępnianie partnerom
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

II nagroda

2.000 EUR
Staż w MCA
Udostępnianie partnerom
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

III nagroda

1.000 EUR
Staż w SBGA
Udostępnianie partnerom
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

2 wyróżnienia honorowe

Chosen by Kengo Kuma & organization

100 €
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

5 specjalnych wyróżnień

Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

20 finalistów
20 najlepszych 50

Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

Wszystkie nagrodzone projekty zostaną opublikowane w oficjalnej książce konkursu, na oficjalnej stronie zwycięskich projektów , w sieciach społecznościowych konkursu. Cały projekt zostanie przekazany do wszystkich partnerów medialnych, międzynarodowych stron architektonicznych i magazynów. Wszystkie projekty będą udostępniane międzynarodowym, krajowym i lokalnym instytucjom i stowarzyszeniom. Grafiki, wydarzenia i wystawy nagrodzonych projektów.

RAMY PROJEKTU

Senegal - Africa
Lokalizacja projektu to południe Senegalu: kraju położonego w zachodniej części Afryki subsaharyjskiej, nad Oceanem Atlantyckim, graniczącego z Mauretanią, Mali, Gambią i Gwineą. Populacja tego kraju wynosi niemal 17 milionów ludzi i jest skoncentrowana w dużych ośrodkach miejskich i w stolicy. Dakar. Region południowy, wraz z enklawą Gambii, nosi nazwę Casamance ze względu na to, że przez ten obszar przepływa rzeka o tej nazwie. Dzieli się on na 3 regiony administracyjne: Ziguinchor, Sedhiou i Kolda o łącznej liczbie 1,5 miliona mieszkańców. Centralnym regionem jest Sedhiou i to właśnie w tym miejscu będziemy realizować projekt. To jeden z najsłabiej rozwiniętych regionów kraju, z średnim współczynnikiem urbanizacji wynoszącym 10% oraz wskaźnikiem ubóstwa na poziomie 92%. To region rolniczy, a w wioskach mieszka średnio 1500 mieszkańców. Ośrodek administracyjny Sedhiou ma około 22 000 mieszkańców.

Wioska: Baghere
„Dom Kobiet” zostanie wybudowany w gminie Baghere, graniczącej na północy z lasem Balmadou, na południu z Gwineą Bissau, na wschodzie z miastem Niangha, a na południu/północnym zachodzie z gminami Simbandi i Dioudoubou. Z geomorfologicznego punktu widzenia w mieście położonym w dolinach występują głównie gleby piaszczysto-gliniaste, na których uprawia się ryż, a na wysokich równinach gleby laterytowe. Temperatury minimalne wahają się od 16°C w grudniu do 25°C w czerwcu, przy czym wysokie temperatury wahają się od 31°C w sierpniu do 45°C w maju, a wilgotność sięga 95%. Występują wiatry okresowe: od listopada do marca z wschodu na zachód wieją ciepłe i suche wiatry; od czerwca do października występują monsuny. Średnie roczne opady w gminie wynoszą 1095,7 mm i występują one w okresie od czerwca do października. Pora sucha trwa od 7 do 10 miesięcy, po czym następuje pora deszczowa. Miasto o powierzchni 134 km2, zamieszkuje 22 000 mieszkańców, rozlokowanych w 23 wioskach.

Project site to design a Children's House in Africa
Project site to design a Children's House in Africa
Project site to design a Children's House in Africa

NIEDOŻYWIENIE DZIECI

Prawidłowa dieta w dzieciństwie stanowi gwarancję przeżycia oraz rozwoju psychologicznego i psychicznego dzieci. Prawidłowe odżywianie umożliwia prawidłowy rozwój, naukę i aktywność społeczną. Mimo wszystko, obecnie przynajmniej jedno na troje dzieci poniżej 5 roku życia cierpi na skutek najbardziej dotkliwego niedożywienia. Na całym świecie około 149 milionów dzieci poniżej piątego roku życia cierpi na zahamowanie wzrostu, pierwszy, widoczny objaw niedożywienia. Są za niskie jak na swój wiek i istnieje realne zagrożenie, że ich mózgi nie osiągną pełnego potencjału poznawczego, co może skutkować problemami w procesie uczenia się w dzieciństwie, a po osiągnięciu dorosłości zarabiania pieniędzy oraz aktywnego udziału w rozwoju ich społeczności. Wyniszczenie dotyka 45 milionów dzieci. Takie dzieci są zbyt chude, mają osłabiony system immunologiczny i mogą umrzeć. Wymagają natychmiastowej opieki, żeby móc przeżyć. Wreszcie, niemal 39 milionów dzieci cierpi na nadwagę wynikającą ze zmian w systemie żywienia na całym świecie oraz wzroście spożycia przetworzonej żywności, bogatej w tłuszcz, cukier i sól. Inne, mniej widoczne formy niedożywienia, takie jak „ukryty głód”, występują, gdy dzieciom brakuje niezbędnych witamin i mikroskładników. Taki niedobór dotyka ponad 340 milionów dzieci na całym świecie poniżej 5 roku życia, opóźniając ich rozwój, osłabiając ich system immunologiczny oraz hamując rozwój ich umiejętności poznawczych. W okresie ciąży, w wieku niemowlęcym i dorosłości, niewłaściwa dieta jest jednym z głównych przyczyn różnych form niedożywienia. Matki bez właściwego dostępu do żywienia oraz opieki zdrowotnej w trakcie ciąży oraz w okresie karmienia piersią wpływają na zdrowie swoich dzieci. Ubóstwo, niestabilność na rynkach żywnościowych, kryzys klimatyczny, epidemie, nagłe wypadki, konflikty, wojny, analfabetyzm, brak infrastruktury, niemożliwość uzyskania dostępu do opiek medycznej, a także dyskryminacja sprzyjają rozpowszechnianiu się niedożywienia. Pomimo faktu, że nasza planeta zapewniała nam do tej pory olbrzymie zasoby naturalne, głód jest nadal główną przyczyną śmierci na świecie, zwłaszcza w krajach położonych w zachodniej części Afryki subsaharyjskiej i południowej Azji. Wśród krajów z niepokojącym wskaźnikiem głodu na świecie (GHI) znajdują się Czad, Madagaskar, Jemen, Syria, Burundi, Republika Środkowoafrykańska, Kongo i Somalia. Dlatego niedożywienie, szczególnie wśród dzieci, jest jednym z problemów opieki zdrowotnej i rozwojowym o najwyższym priorytecie, i to na skalę światową, i z tego powodu zajmuje 2 miejsce na liście Celów Zrównoważonego Rozwoju Zjednoczonych Narodów: ZERO GŁODU DO 2030.

Project site to design a Children's House in Africa
Project site to design a Children's House in Africa
Project site to design a Children's House in Africa
Project site to design a Children's House in Africa
Project site to design a Children's House in Africa
Project site to design a Children's House in Africa

Dołącz do konkursu

Zarejestruj się w konkursie i zaprojektuj swoją architekturę