Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής

Δημοτικό σχολείοΤο δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι ένα από τα θεμελιώδη και απαραβίαστα δικαιώματα κάθε ατόμου, καθώς και αρχή που καθιερώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ωστόσο για περισσότερα από 600 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως, αυτό το δικαίωμα δεν υπάρχει λόγω εύθραυστων οικονομικών, πολιτικών συνθηκών και συνθήκες υγείας, την παρουσία συγκρούσεων, φυσικών καταστροφών, στερεότυπων και κοινωνικό-πολιτιστικών προκαταλήψεων.

Στην υποσαχάρια Αφρική, τα περισσότερα σχολεία δεν είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες που μπορούν να προστατεύσουν τους μαθητές, να τους κάνουν να αισθάνονται ασφαλείς και να προωθήσουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.

Χωρίς ποιοτική εκπαίδευση, τα παιδιά δεν θα είναι σε θέση να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ζωής και να βρουν χρήσιμη απασχόληση που θα τα καταστήσει ανεξάρτητα, και δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το μέλλον τους.

Αναζητούμε ένα νέο σχολικό μοντέλο που μπορεί να προστατεύσει και να προωθήσει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων κάθε παιδιού!

Design

Στόχος της διαδικασίας επιλογής είναι η επιλογή ενός αρχιτεκτονικού μοντέλου δημοτικού σχολείου που μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο εκπαίδευσης των παιδιών, να εξασφαλίσει το δικαίωμα στη φοίτηση, να εξασφαλίσει την υγεία και να παρέχει τις ψυχοσωματικές και υγειονομικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων κάθε μαθητή. Μια εγκατάσταση που δεν περιορίζεται μόνο σε σχολικά μαθήματα, αλλά μπορεί να φιλοξενεί διαθεματικές δραστηριότητες είναι ιδανική, ένας χώρος που δεν είναι μόνο σχολείο αλλά και κοινότητα. Μέσω της αρχιτεκτονικής, των σχημάτων και των χρωμάτων, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους μαθητές, την κοινότητα και τις αρχές. Ένα μοναδικό και συμβολικό, αλλά απλό, μέρος ταυτότητας στο οποίο κάθε παιδί θα μπορεί να βρει τον εαυτό του και να αρχίσει να χτίζει το μέλλον του. Το έργο πρέπει να νοηθεί ως εφικτό σε μια διαδικασία ανθρωπιστικής παρέμβασης και αυτοκατασκευής, δηλαδή χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό και με την άμεση συμμετοχή της τοπικής κοινότητας. Πρέπει, επομένως, να πληροί ορισμένες κατασκευαστικές απαιτήσεις, και συγκεκριμένα:

Να είναι εύκολος στην υλοποίησή του με τη

χρήση βιώσιμων τεχνολογιών που θα μπορούν να προσαρμοστούν στην αυτοδόμηση, οι οποίες συνεπώς δεν θα απαιτούν τη χρήση βαρέων μηχανημάτων ή πολύπλοκου εξοπλισμού,

Να χρησιμοποιεί φυσικά ή/και ανακυκλωμένα υλικά

που είναι διαθέσιμα στην περιοχή έτσι ώστε να περιορίζονται οι οικονομικές/περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να παράγεται εισόδημα για την περιοχή,

Να ενσωματώνεται στο κοινωνικό

και πολιτιστικό περιβάλλον της τοποθεσίας.

Αίθουσες

Πρέπει να υπάρχουν έξι αίθουσες διδασκαλίας με μέσο όρο 25 μαθητών η καθεμία.

Γραφεία

Θα πρέπει να υπάρχουν γραφεία για τη διοίκηση και αίθουσα συνεδριάσεων για το διδακτικό προσωπικό.

Εργαστήρια

Θα πρέπει να υπάρχει ένας ευέλικτος χώρος για τη διοργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων για τους μαθητές.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν (μετά την εγγραφή) τα πρόσθετα υλικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του σχεδίου τους: Ενημερωτικά δελτία, τιμές και φωτογραφίες των κύριων υλικών. Εικόνες σχολείων και σπιτιών σε αγροτικές περιοχές. Σχέδια των εγγράφων που θα υποβληθούν.


Βραβεία

5.000 € + Κατασκευή + Πρακτική Άσκηση στο Kengo Kuma (Ιαπωνία)

1ο Βραβείο

5.000 €
Κατασκευή
Πρακτική άσκηση στο Kengo Kuma
Κοινή χρήση με συνεργάτες
Έκθεση & Εκδηλώσεις
Δημοσίευση στο επίσημο βιβλίο & περιοδικά
Πιστοποιητικό

2ο Βραβείο

2.000 €
Πρακτική άσκηση στο EMBT Architects
Κοινή χρήση με συνεργάτες
Έκθεση & Εκδηλώσεις
Δημοσίευση στο επίσημο βιβλίο & περιοδικά
Πιστοποιητικό

3ο Βραβείο

1.000 €
Πρακτική άσκηση στο SBGA | Blengini Ghirardelli
Κοινή χρήση με συνεργάτες
Έκθεση & Εκδηλώσεις
Δημοσίευση στο επίσημο βιβλίο & περιοδικά
Πιστοποιητικό

2 Αξιότιμοι Μνεία

100 €
Κοινή χρήση με συνεργάτες
Έκθεση & Εκδηλώσεις
Δημοσίευση στο επίσημο βιβλίο & περιοδικά
Πιστοποιητικό

5 Ειδικές Αναφορές

Κοινή χρήση με συνεργάτες
Έκθεση & Εκδηλώσεις
Δημοσίευση στο επίσημο βιβλίο & περιοδικά
Πιστοποιητικό

20 φιναλίστ
20 Top 50

Κοινή χρήση με συνεργάτες
Έκθεση & Εκδηλώσεις
Δημοσίευση στο επίσημο βιβλίο & περιοδικά
Πιστοποιητικό

Όλα τα βραβευμένα έργα θα δημοσιευτούν στο επίσημο βιβλίο του διαγωνισμού, στην επίσημη ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα του διαγωνισμού. Όλα τα έργα θα μεταδοθούν σε όλους τους εταίρους μέσων ενημέρωσης, διεθνείς αρχιτεκτονικούς ιστότοπους και περιοδικά. Όλα τα έργα θα μοιραστούν με διεθνή, εθνικά και τοπικά ιδρύματα και ενώσεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

Senegal - Africa
Το έργο του δημοτικού σχολείου πρόκειται να σχεδιαστεί για τις αγροτικές περιοχές της νότιας Σενεγάλης. Πρόκειται για μια χώρα στη δυτική υποσαχάρια Αφρική που συνορεύει με τον Ατλαντικό Ωκεανό, τη Μαυριτανία, το Μάλι, τη Γκάμπια και τη Γουινέα. Ο εθνικός πληθυσμός είναι σχεδόν 18 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι κυρίως στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και στην πρωτεύουσα, το Ντακάρ. Το έδαφος, ως επί το πλείστον επίπεδο, εκτείνεται σε περίπου 200.000 km², στα υδρογραφικά αριστερά του ομώνυμου ποταμού και των λεκανών απορροής ορισμένων μικρότερων ποταμών όπως η Γκάμπια και το Casamance στο νότο, όπου αναπτύσσονται λιμνοθάλασσες. Η επικράτεια εκτείνεται επίσης στο λεγόμενο "Σαχέλ": τη μεταβατική ζώνη μεταξύ των ξηρών περιοχών της Σαχάρας και των υγρών περιοχών της Αφρικής της Γουινέας

Ο νότος της Σενεγάλης
Η νότια περιοχή, πέρα από την περιοχή της Γκάμπια, ονομάζεται Casamance, από τον ομώνυμο ποταμό, και χωρίζεται σε τρεις διοικητικές περιφέρειες: Ziguinchor, Sedhiou και Kolda με συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, με μέσο ποσοστό αστικοποίησης στις αγροτικές περιοχές 8% και μέσο ποσοστό φτώχειας περίπου 90%. Η περιοχή αυτή έχει καθαρά γεωργικό προσανατολισμό και τα αγροτικά χωριά έχουν κατά μέσο όρο 1.500 κατοίκους. Οι κύριες πόλεις Ziguinchor, Kolda και Sedhiou έχουν πληθυσμό 200.000, 65.000 και 30.000 κατοίκους, αντίστοιχα. Στις αγροτικές περιοχές του Casamance, η ποιότητα ζωής είναι από τις χειρότερες στη χώρα, λόγω της έλλειψης ανάπτυξης, πόρων και υποδομών και κλιματικής αλλαγής, που επηρεάζουν σοβαρά τις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή αυτάρκειας. Εδώ, η φτώχεια είναι στο υψηλότερο σημείο της με το 97% του πληθυσμού. Το 88% των οικογενειών δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Το 60% του πληθυσμού ζει σε κατοικίες χωρίς άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και το 98% των κατοικιών δεν έχουν σύστημα αποχέτευσης. Το 60% των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο πριν το λύκειο.

Project site to design a Primary school in Africa
Project site to design a Primary school in Africa
Project site to design a Primary school in Africa

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

Η εκπαίδευση είναι η βάση για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και των κοινοτήτων και είναι το απαραίτητο εργαλείο για να γίνουν αυτάρκεις. Με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ, ένας από τους θεμελιώδεις στόχους είναι πράγματι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν σημαντικά παγκόσμια επιτεύγματα στον τομέα της φοίτησης στα σχολεία. Το βασικό επίπεδο αλφαβητισμού έχει βελτιωθεί σημαντικά και έχει επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ κοριτσιών και αγοριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, λίγες χώρες το έχουν επιτύχει αυτό σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Ωστόσο, ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι αρκετό και ακόμη και σήμερα εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι η φοίτηση στο σχολείο στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει φθάσει το 91%, 57 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να αποκλείονται, και περισσότερα από τα μισά από αυτά ζουν στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας. Την κατάσταση επιδεινώνει επίσης η έλλειψη επαρκούς διδακτικού υλικού και υποδομών συμβατών με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, πολλοί μαθητές φτάνουν στην τάξη πεινασμένοι, άρρωστοι ή εξαντλημένοι από την παιδική εργασία ή τις δουλειές του σπιτιού και, συχνά, οι σχολικές εγκαταστάσεις δεν είναι εξοπλισμένες για να παρέχουν τροφή ή υποστήριξη υγείας. Η πλειονότητα των σχολείων στην υποσαχάρια Αφρική δεν διαθέτει τουαλέτες, αποδυτήρια ή κυλικεία και η σχολική υποδομή περιορίζεται σε μια σειρά από τοίχους και αίθουσες διδασκαλίας, συχνά κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους. Σε τέτοιο περιβάλλον είναι δύσκολο να τονωθεί ο ψυχισμός των μαθητών και να αναπτυχθούν πλήρως οι δυνατότητές τους, καθώς και να προστατευθεί το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, τη ζωή και την υγεία. Η εκπαίδευση είναι το θεμελιώδες εργαλείο για την απόκτηση αναλυτικών, τεχνικών, οργανωτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, καθώς και για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αποφασιστικότητας που απαιτούνται για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων της ζωής με βάση τη συνειδητοποίηση και τη γνώση. Ένας ενήλικας χωρίς μόρφωση μπορεί, στην πραγματικότητα, να μην είναι σε θέση να κατανοήσει και, συνεπώς, να επιλύσει καθημερινές καταστάσεις με επιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία, την οικονομία και το μέλλον της οικογένειας, καθώς και ολόκληρης της κοινότητας.

Λάβετε μέρος στον διαγωνισμό

Εγγραφείτε στο διαγωνισμό και υποβάλετε το έργο σας