«Έγκαιρη» εγγραφή

(60€/ομάδα)
από 13 Ιανουαρίου 2023 έως 28 Φεβρουαρίου 2023 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

«Κανονική» εγγραφή

(90€/ομάδα)
από την 1η Μαρτίου 2023 έως τις 9 Απριλίου 2023 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

«Εκπρόθεσμη» εγγραφή

(120€/ομάδα)
από 10 Απριλίου 2023 έως 15 Μαΐου 2023 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

Προθεσμία για FAQ

1η Ιουνίου 2023

Προθεσμία υποβολής σχεδίων

11 Ιουνίου 2023 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

Αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής

από 25 Ιουνίου 2023 έως 01 Ιουλίου 2023

Δημοσιευμένα αποτελέσματα

10 Ιουλίου 2023

Λάβετε μέρος στον διαγωνισμό

Εγγραφείτε στο διαγωνισμό και υποβάλετε το έργο σας