Logo Kaira Looro architecture Competition


Kaira Looro to architektoniczne wydarzenie non-profit, organizowane przez organizację humanitarną Balouo Salo, skierowane głównie do studentów i młodych architektów, inżynierów i projektantów. Nazwa projektu pochodzi z języka Mandinga: języka grupy etnicznej zamieszkującej Senegal, Gambię, Gwineę i Mali. Oznacza „budowanie pokoju” lub „architekturę na rzecz pokoju”, a więc jest to podejście mające na celu tworzenie wspierającego się środowiska, w którym panuje pokój. Celem wydarzenia jest zwiększanie świadomości na tematy humanitarne na międzynarodową skalę, umożliwiając jednocześnie zebranie środków na realizację projektów charytatywnych. Ponadto, konkurs oferuje również młodym, utalentowanym architektom widoczność na arenie międzynarodowej i szansę na rozwój kariery. Konkurs promuje zrównoważone podejście, stymulując badania nad architekturą, która może zaproponować konkretną odpowiedź na zmiany klimatyczne oraz kryzysy humanitarne. Zwycięski projekt zostanie oceniony i, w zależności od przypadku, zrealizowany jako projekt charytatywny organizacji Balouo Salo, która zweryfikuje jego możliwości technologiczne, humanitarne oraz ekonomiczne w kontekście beneficjenta. Organizacja może zastrzec sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie, żeby było łatwiej go zrealizować oraz powołać do jego realizacji wybranych laureatów, mając zawsze na względzie, że członkowie zespołu są autorami koncepcji architektonicznej. Jeśli projekt nie spełnia kryteriów organizacji, będzie mogła zrealizować inny nagrodzony projekt. Proces budowy będzie współfinansowany z wpływów z konkursu, pochodzących z opłat rejestracyjnych, które będą miały charakter darowizny charytatywnej. Wszystkie nagrodzone projekty uznaje się za darowiznę na rzecz organizacji Balouo Salo, która może realizować je, dzielić i przekazywać innym organizacjom, instytucjom partnerskim oraz organizacjom zajmującym się rozwojem społeczeństw wiejskich w Afryce. Celem konkursu nie jest generowanie zysku, a wszystkie wpływy zostaną przekazane na cele charytatywne.

Logo Balouo Salo

Balouo Salo to niezależna organizacja charytatywna, której zależy na rozwiązywaniu trudnych sytuacji społecznych, przyczynianiu się do poprawy warunków życia pokrzywdzonych społeczności w krajach rozwijających się oraz podnoszeniu świadomości społeczności międzynarodowej w kwestiach dotyczących trudnej sytuacji życiowej, zmian klimatycznych i praw człowieka. Termin „Balouo Salo” pochodzi z języka Mandinka, większościowej grupy etnicznej na obszarze, na którym organizacja zamierza podjąć interwencję. Został wybrany przez szefa wioski w południowym Senegalu. Oznacza „most życia”.

Główne działania humanitarne organizacji to m.in.:
- Promowanie dostępu do wody pitnej poprzez budowę infrastruktury, takiej jak zapory, studnie i odwierty wyposażone w oczyszczalnie, które bezpłatnie zapewniają oczyszczoną wodę, co ma ograniczyć zagrożenia dla zdrowia;
- Poprawa zdrowia publicznego poprzez budowę obiektów oraz infrastruktury, przekazywanie środków medycznych, a także szkolenie personelu medycznego i społeczności;
- Ochrona prawa do edukacji poprzez projekty, które poprawiają system szkolnictwa: budowa lub remont szkół, szkolenie uczniów i kadry nauczycielskiej oraz przekazywanie materiałów i przyborów szkolnych;
- Prowadzenie szkoleń i komunikacja w zakresie praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom, których celem jest ukształtowanie społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i równych prawach;
- Angażowanie społeczności lokalnych i międzynarodowych w działania i projekty poprzez konferencje i seminaria, ale także proces konstrukcji, w celu wytworzenia świadomości i odpowiedzialności społecznej.

Wszystkie projekty Balouo Salo są opracowywane i wdrażane z bezpośrednim udziałem społeczności, które na nich skorzystają, tak by zrealizować główny cel, którym jest zapewnienie samowystarczalności. Projekty są w całości finansowane z prywatnych darowizn oraz środków zebranych na wydarzeniach charytatywnych, takich jak „Kaira Looro”.
Więcej informacji: www.balouosalo.com

Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa

Wspieraj organizację Baloo Salon