Konkurs architektoniczny

Centrum MacierzyństwaCiąża i poród stanowią kluczowe wyzwanie dla kobiet żyjących w rejonie Afryki Subsaharyjskiej. Każdego roku ponad 200 tys. kobiet traci życie ze względu na brak podstawowej opieki. Ten problem, który co roku pozbawia życia tak wielu osób i w swoich skutkach zwiększa liczbę sierot o ponad milion, jest wynikiem komplikacji, którym można łatwo zapobiec lub je zwalczać za pomocą dostępu do podstawowej opieki medycznej. W Afryce co 16 kobieta ryzykuje śmierć sprowadzając na świat nowe życie, a w innych częściach świata, dzięki opiece prenatalnej i wyspecjalizowanej pomocy podczas porodu, ryzyko to dotyka jedną na 35 tys. kobiet.

Naszym celem jest stworzenie ośrodka typu „Centrum Macierzyństwa”, w którym kobiety będą mogły czuć się bezpiecznie, otrzymać podstawową opiekę medyczną i korzystać z optymalnych warunków sanitarnych i obecności wykwalifikowanego medycznego personelu.

Nagrody

5.000€ - Staż w Kengo Kuma - Budowa

I nagroda

5.000 EUR
Budowa
Staż w Kengo Kuma
Udostępnianie partnerom
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

II nagroda

2.000 EUR
Staż w EMBT Architects
Udostępnianie partnerom
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

III nagroda

1.000 EUR
Staż w SBGA | Blengini Ghirardelli
Udostępnianie partnerom
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

2 wyróżnienia honorowe

Chosen by Kengo Kuma & organization

100 €
Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

5 specjalnych wyróżnień

Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

20 finalistów
20 najlepszych 50

Wystawy i wydarzenia
Publikacja w oficjalnych książkach i czasopismach
Certyfikat

Wszystkie nagrodzone projekty zostaną opublikowane w oficjalnej książce konkursu, na oficjalnej stronie zwycięskich projektów , w sieciach społecznościowych konkursu. Cały projekt zostanie przekazany do wszystkich partnerów medialnych, międzynarodowych stron architektonicznych i magazynów. Wszystkie projekty będą udostępniane międzynarodowym, krajowym i lokalnym instytucjom i stowarzyszeniom. Grafiki, wydarzenia i wystawy nagrodzonych projektów.

PROJEKT

Celem tego konkursu jest wyłonienie projektu architektonicznego Centrum Macierzyństwa, które zapewniałoby opiekę zdrowotną podczas całego okresu ciąży. Poszukujemy innowacyjnego modelu, wzorcowego, przytulnego i profesjonalnego miejsca, w którym każda kobieta może czuć się bezpiecznie. Budynek musi być zaprojektowany w charakterze operacji humanitarnej i umożliwiać budowę samodzielną, tj. bez wykwalifikowanego personelu lub firm budowlanych, z bezpośrednim udziałem lokalnej społeczności, bez wykorzystania ciężkich maszyn i przy użyciu zrównoważonych technologii i lokalnych materiałów. Projekt musi obejmować przynajmniej następujące obszary, które mogą być rozwijane w jednej lub kilku budynkach, zgodnie z wizją architekta:

Recepcja i poczekalnia

Obszar tylko dla personelu opieki medycznej

Obszar do badań i konsultacji medycznych

Oddziały położnicze

Obszar operacyjny do cięcia cesarskiego

Obszar obserwacji noworodków

Po rejestracji uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały potrzebne do przygotowania projektu: Karty informacyjne, ceny i zdjęcia głównych materiałów; Zdjęcia szkół i domów w środowisku wiejskim; Układ dokumentów do przesłania.

RAMY PROJEKTU

Senegal - Africa
Projekt ma być przeznaczony dla obszarów wiejskich południowego Senegalu. Jest to państwo w zachodniej części Afryki Subsaharyjskiej graniczące z Oceanem Atlantyckim, Mauretanią, Mali, Gambią i Gwineą. Populacja kraju liczy prawie 18 milionów ludzi, skupionych przede wszystkim w głównych ośrodkach miejskich i stolicy, Dakarze. Terytorium, w większości płaskie, rozciąga się na powierzchni około 200 000 km², na hydrograficznym lewym brzegu rzeki o tej samej nazwie oraz w zlewniach niektórych mniejszych rzek, takich jak Gambia i Casamance na południu, gdzie tworzą się laguny. Obszar ten obejmuje również tzw. „Sahel”: strefę przejściową między jałowymi regionami Saharyjskimi a wilgotnymi regionami Afryki Gwinejskiej.

Południe Senegalu
Południowy region, poza enklawą Gambii, nosi nazwę Casamance, od rzeki o tej samej nazwie, i jest podzielony na trzy regiony administracyjne: Ziguinchor, Sedhiou i Kolda, liczące łącznie około 1,5 mln mieszkańców. Jest to jeden z najmniej rozwiniętych obszarów kraju, gdzie średni wskaźnik urbanizacji wynosi na obszarach wiejskich 8%, a średni wskaźnik ubóstwa wynosi około 90%. Jest to rejon czysto rolniczy, gdzie wsie liczą średnio 1 500 mieszkańców. Główne miasta to Ziguinchor (200 tys. mieszkańców), Kolda (65 tys. mieszkańców) i Sedhiou (30 tys. mieszkańców). Na wiejskich obszarach Casamance jakość życia ma jeden z najniższych poziomów w kraju, ze względu na brak rozwoju, zasobów oraz infrastruktury, a także zmiany klimatyczne, które poważnie wpływają na działalność rolno-pasterską, będącą podstawowym źródłem utrzymania. To właśnie tu ubóstwo jest największe i dotyka 97% ludności; 88% rodzin nie ma dostępu do wody pitnej; 60% ludności mieszka w budynkach bez bezpośredniego dostępu do energii elektrycznej, a 98% mieszkań nie ma kanalizacji; 60% dzieci kończy naukę przed ukończeniem szkoły średniej.

Project site of architecture competition
Project site of architecture competition
Project site of architecture competition

MACIERZYŃSTWO

Centrum macierzyństwa to placówka niezbędna dla zdrowia matki i dziecka w krajach rozwijających się, gdzie wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze utrudniają dostęp do opieki medycznej. W Afryce Subsaharyjskiej ponad 200 tys. kobiet traci życie każdego roku w trakcie ciąży i porodu ze względu na brak podstawowych placówek opieki zdrowotnej, personelu medycznego i odpowiednich warunków sanitarnych. Na obszarach pozamiejskich każda kobieta musi przebyć średnio ponad 50 kilometrów, by dotrzeć do placówki szpitalnej, choć czasami koszty transportu i opieki medycznej przewyższają możliwości przeciętnej rodziny. Ponadto brak dostępu do edukacji, który dotyka ponad 60% kobiet, zmniejsza ich szanse na zdobycie wiedzy na temat odpowiedniej higieny oraz ryzyka związanego z wczesnym zachodzeniem w ciążę i porodów bez asysty. Problemy te sprawiają, że sześć na dziesięć kobiet decyduje się na tradycyjny poród domowy, narażając przy tym rodziców i noworodków na wielorakie niebezpieczeństwa zdrowotne, np. infekcje ze względu na użycie niesterylnego oprzyrządowania, krwotoki czy urazy płodu, które mogą skutkować nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią noworodka. Stawiając sobie za cel poprawę opieki nad matkami i noworodkami w Afryce i na świecie, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dostarcza cenne wytyczne. Niektóre z jej najważniejszych zaleceń dotyczą promowania dostępu do opieki zdrowotnej i ratownictwa medycznego, zmniejszania śmiertelności matek i noworodków przez obserwacje, promowania odbierania porodów w higienicznym otoczeniu, eliminowania szkodliwych praktyk przy porodzie oraz promowania karmienia piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia. Dlatego też zbudowanie centrów macierzyństwa umożliwiłoby zapewnienie kobietom prawidłowych warunków higienicznych i zdrowotnych, obniżyłoby śmiertelność i zapewniłoby prawo do opieki medycznej.

Worldmapper of Maternal Mortality

Dołącz do konkursu

Zarejestruj się w konkursie i zaprojektuj swoją architekturę