Logo Kaira Looro architecture Competition


Το Kaira Looro είναι μια μη κερδοσκοπική αρχιτεκτονική εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την ανθρωπιστική οργάνωση Balouo Salo και απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και νέους αρχιτέκτονες, μηχανικούς ή σχεδιαστές. Το όνομα του διαγωνισμού προέρχεται από τη γλώσσα Mandinga: μια εθνότητα που είναι ευρέως διαδεδομένη στη Σενεγάλη, την Γκάμπια, τη Γουινέα και το Μάλι. Σημαίνει «οικοδόμηση της ειρήνης» ή «αρχιτεκτονική για την ειρήνη», δηλαδή μια προσέγγιση που αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο οποίο βασιλεύει η ειρήνη. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας πάνω σε ανθρωπιστικά θέματα, και παράλληλα η συγκέντρωση χρημάτων για την κατασκευή φιλανθρωπικών έργων στα οποία να διατίθενται τα έσοδα. Στόχος του διαγωνισμού είναι επίσης να προσφέρει διεθνή προβολή και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε ταλαντούχους νέους αρχιτέκτονες. Ο διαγωνισμός προωθεί μια βιώσιμη προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την έρευνα πάνω στην αρχιτεκτονική, η οποία θα μπορέσει να δώσει μια σαφή απάντηση στην κλιματική αλλαγή και τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Το νικητήριο σχέδιο θα αξιολογηθεί και όπου απαιτείται, θα κατασκευαστεί ως φιλανθρωπικό έργο από τον οργανισμό Balouo Salo, ο οποίος θα επαληθεύσει την τεχνολογική, ανθρωπιστική και οικονομική σκοπιμότητά του στο πλαίσιο του δικαιούχου. Η οργάνωση μπορεί στη συνέχεια να διατηρήσει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις του σχεδίου για να το καταστήσει πιο βιώσιμο και να εμπλέξει τους νικητές, αναγνωρίζοντας, σε κάθε περίπτωση, ότι τα μέλη της ομάδας είναι οι δημιουργοί της αρχιτεκτονικής ιδέας. Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός δεν πληροί τα κριτήρια του οργανισμού, θα μπορέσει να κατασκευαστεί ένας άλλος βραβευμένος σχεδιασμός. Η κατασκευή θα συγχρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του διαγωνισμού, τα οποία θα προέρχονται από τα τέλη εγγραφής και συνεπώς θα αποτελέσουν φιλανθρωπική δωρεά. Όλα τα έργα που βραβεύονται πρέπει να νοούνται ως δωρεάν προσφορά (δωρεά) στην οργάνωση Balouo Salo, η οποία μπορεί επίσης να τα κατασκευάσει, να τα μοιραστεί και να τα δωρίσει σε άλλους οργανισμούς, ιδρύματα-εταίρους και υπουργεία που έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων στην Αφρική. Ο διαγωνισμός δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό και όλα τα έσοδα διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Logo Balouo Salo

Το Balouo Salo είναι ένας ανεξάρτητος φιλανθρωπικός οργανισμός με στόχο την επίλυση κοινωνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μειονεκτούντων κοινοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σε θέματα έκτακτης ανάγκης, κλιματικής αλλαγής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι λέξεις «Balouo Salo» είναι στη γλώσσα Mandinka, την εθνοτική ομάδα της πλειοψηφίας στην περιοχή στην οποία θα παρέμβει η οργάνωση, και επιλέχθηκαν από τον αρχηγό του χωριού μιας τοποθεσίας στη νότια Σενεγάλη. Σημαίνουν «γέφυρα προς τη ζωή».

Οι κύριες ανθρωπιστικές δραστηριότητες της οργάνωσης περιλαμβάνουν:
- Προώθηση προσβασιμότητας σε πόσιμο νερό με την κατασκευή υποδομών όπως φράγματα, πηγάδια και γεωτρήσεις εξοπλισμένες με εγκαταστάσεις καθαρισμού που παρέχουν δωρεάν καθαρισμένο νερό για τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία.
- Βελτίωση της δημόσιας υγείας με την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών, τη δωρεά ιατρικών προμηθειών, καθώς και την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και της κοινότητας.
- Προστασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση μέσω έργων που βελτιώνουν το σχολικό σύστημα με την κατασκευή ή την ανακαίνιση σχολείων, την κατάρτιση μαθητών και διδακτικού προσωπικού και τη δωρεά σχολικών υλικών και προμηθειών.
- Διεξαγωγή δραστηριοτήτων επικοινωνίας και κατάρτισης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας βασισμένης στη δικαιοσύνη και τα ίσα δικαιώματα.
- Συμμετοχή τοπικών και διεθνών κοινοτήτων σε δραστηριότητες και έργα μέσω συνεδρίων και σεμιναρίων, αλλά και κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών διαδικασιών, με σκοπό τη δημιουργία ευαισθητοποίησης και κοινωνικής ευθύνης.
Όλα τα έργα Balouo Salo αναπτύσσονται και υλοποιούνται με την άμεση συμμετοχή της δικαιούχου κοινότητας, προκειμένου να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της αυτάρκειας, και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικές δωρεές και εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένου του «Kaira Looro».

www.balouosalo.com

Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa
Balouo Salo project Africa

Υποστήριξη του Οργανισμού Balouo Salo