«Έγκαιρη» εγγραφή

(60€/ομάδα)
από 12 Ιανουαρίου 2024 έως 29 Φεβρουαρίου 2024 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

«Κανονική» εγγραφή

(90€/ομάδα)
από την 1η Μαρτίου 2024 έως τις 8 Απριλίου 2024 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

«Εκπρόθεσμη» εγγραφή

(120€/ομάδα)
από 9 Απριλίου 2024 έως 14 Μαΐου 2024 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

Προθεσμία για FAQ

1η Ιουνίου 2024

Προθεσμία υποβολής σχεδίων

11 Ιουνίου 2024 (ώρα 11.59 μ.μ. UTC+0)

Αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής

από 23 Ιουνίου 2024 έως 29 Ιουνίου 2024

Δημοσιευμένα αποτελέσματα

9 Ιουλίου 2024

Λάβετε μέρος στον διαγωνισμό

Εγγραφείτε στο διαγωνισμό και υποβάλετε το έργο σας